Skedsmokorset vel

Adresse:
Skedsmokorset vel
Postboks 55
2021 Skedsmokorset

Organisasjonsnummer:   896 898 752
Romerike Sparebank:  1286.51.01579
Vipps: 18242

Ønsker du å støtte arbeidet vårt? Årskontingent kr. 200 per husstand.
(Husk å oppgi navn og adresse.)

Styret i Skedsmokorset vel:

Per Klepsland (leder)

+47 992 88870      per.klepsland@gmail.com

Jon Inge Lostad

Ole Johnny Bråthen

Karl Johnny Knutsen (kasserer)

.

.

.

Vil du bli medlem i Skedsmokorset vel?